Scopul Asociaţiei este acela de a reuni într-o organizaţie ştiinţifică şi profesională medici ginecologi-obstetricieni precum şi alţi specialişti care activează în domeniul ginecologiei, obstetricii şi a ştiinţelor adiacente. În acest sens, Asociaţia îşi propune să unească eforturile membrilor săi pentru promovarea intereselor specifice specialiştilor în domeniul obstetrică-ginecologie şi domeniile conexe, considerând că în acest fel sunt promovate şi protejate interesele populaţiei de gen feminin din România, ale femeii gravide şi produsului ei de concepţie şi pe această cale, interesul general al societăţii româneşti, Beneficiarul final al activităţii membrilor Asociaţiei fiind întreaga populaţie. Urmărind să fie un partener credibil de dialog cu autorităţile, Asociaţia are ca scop promovarea unui program unitar, coerent, modern în domeniul chirurgiei minim invazive în ginecologie, corelat cu cerinţele şi standardele europene în domeniu.

Obiectivele Asociaţiei:

(1) Poate fi membru al Asociaţiei orice persoană fizică sau juridică din ţară ori din străinătate care, cunoscând şi acceptând Statutul Asociaţiei, este de acord cu scopul acesteia şi înţelege ca, prin propria activitate, să contribuie la realizarea acestui scop.

(2) Pentru obţinerea calitaţii de membru este necesară aprobarea Adunării Generale. Numărul asociaţilor nu va putea scădea sub minimul prevăzut de lege.

(3) Membrii Asociaţiei se împart în două categorii:
- membrii cu drept de vot în Adunarea Generală;
- membrii fără drept de vot în Adunarea Generală.

(4) Membrii fondatori ai Asociaţiei au drept de vot în Adunarea Generală. Sunt membri fondatori persoanele fizice/juridice care au participat la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei şi la înfiinţarea acesteia, figurând ca atare în Actul Constitutiv.

(5) Membrii cu drept de vot pot deveni şi alţi asociaţi, aprobaţi cu votul tuturor membrilor fondatori sau al membrilor cu drept de vot existenţi la momentul acordării acestei calităţi către noul asociat solicitant.